0898.894.668

Khung lọc bụi làm bằng giấy theo kích thước yêu cầu

Khung lọc bụi làm bằng giấy theo kích thước yêu cầu, vật liệu lọc được làm bằng giấy lọc giúp giữ và ngăn được tất cả các loại bụi được sử dụng ở giai đoạn tiền lọc hoặc giai đoạn lọc thứ hai cho hệ thống thông gió của điều hòa không khí, phòng sạch…

Zalo
Zalo