0898.894.668

Bông lọc bụi G3 có kích thước 15mm lọc bụi sản xuất xi măng

Bông lọc bụi G3 có kích thước 15mm là loại bông lọc không thể thiếu trong đời sống, có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ lại bụi, lọc không khí,  bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Zalo
Zalo