0898.894.668

Lõi lọc dầu công nghiệp gia công theo yêu cầu

Lõi lọc dầu công nghiệp gia công theo yêu cầu  được dùng trên các đường ống dẫn, đặt trực tiếp trong Housing (Bình lọc) với mục đích lọc chất rắn trong dầu, lọc tách cặn dầu, lọc dầu hoàn nguyên…giúp làm sạch tạp chất trong dầu.

Zalo
Zalo