0898.894.668

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron oring đầu nhọn

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron oring đầu nhọn có cấu tạo đặc biệt của vật liệu màng được xếp theo nhiều lớp cộng với vỏ hộp nhựa ngoài, tạo cho lõi lọc loại này có được tính năng lọc và khả năng giữ cặn vượt trội.

Zalo
Zalo