0898.894.668

Lõi lọc sợi quấn 10 inch 5 micron lọc nước

Lõi lọc sợi quấn 10 inch 5 micron lọc nước sử dụng trong việc lọc nước nguồn đầu vào, lọc nước ao, sông và nước đầu ra

Zalo
Zalo