0898.894.668

Lõi lọc than hoạt tính dạng big

Lõi lọc than hoạt tính dạng big nhờ tác dụng hấp thụ cao của than hoạt tính gáo dừa làm vật liệu lọc, được ép nén thành khối nên đảm bảo các bột than sẽ không đi vào dung dịch lọc khi sử dụng.

Zalo
Zalo