0898.894.668

Than hoạt tính gáo dừa

Than hoạt tính gáo dừa hấp thụ các tạp chất hóa học độc hại do than hoạt tính được xử lý oxi làm cho than có độ xốp và tạo nhiều lỗ rỗng tăng diện tích hấp thụ chất ô nhiễm.

Zalo
Zalo