0898.894.668

Loại bỏ tạp chất thải, lọc nước tuần hoàn tạo oxi trong ao nuôi tôm thẻ bằng bông lọc thô G4 dày 20mm

Zalo
Zalo