0898.894.668

Giấy lọc cuộn 50gr lọc cặn công nghiệp

Giấy lọc cuộn 50gr lọc cặn công nghiệp hiệu quả trong các ứng dụng xử lý nước thải từ mỏ, xử lý nước thải nhà máy, xử lý nước thải sản xuất sắt, lò gas, xử lý nước giặt, nước thải xử lý hệ thống nước tuần hoàn, xử lý nước thải công nghiệp, lọc cặn thực vật…

Zalo
Zalo