0898.894.668

Hạt Polymer anion KMR SPECFLOC A-1120 dùng cho nước thải

Hạt Polymer anion KMR SPECFLOC A-1120 – xuất xứ Anh có ưu điểm dễ hòa tan trong nước.

Zalo
Zalo