0898.894.668

Lõi 3 ti lọc khí bụi sản xuất chất liệu polyester

Lõi 3 ti lọc khí bụi sản xuất, chất liệu polyester có hiệu suất làm sạch cao trong việc đối phó với bụi nhỏ…để đảm bảo sức khỏe nhân viên và môi trường làm việc sạch bụi.

Zalo
Zalo