0898.894.668

Lõi lọc bông nén 20 inch big 5 micron

Lõi lọc bông nén 20 inch big 5 micron được biết đến như một sản phẩm lọc rất hiệu quả, với hiệu suất lọc lớn nhờ độ dày của nhiều lớp bông mà cặn được giữ lại bên ngoài còn chất lỏng thẩm thấu qua bề mặt lõi lọc giúp cho sản phẩm sạch cặn đạt chuẩn yêu cầu trong sản xuất.

Zalo
Zalo