0898.894.668

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron sử dụng trong cốc lọc inox 5 inch lọc khí ngành dược

Zalo
Zalo