0898.894.668

Lõi lọc giấy xếp nếp 20 inch

Lõi lọc giấy xếp nếp 20 inch có khả năng giử cặn cao và hiệu quả hơn so với lõi lọc bông nén và lõi lọc sợi quấn.

Zalo
Zalo