0898.894.668

Lõi lọc than hoạt tính big 10 inch Carbon USA

Lõi lọc than hoạt tính big 10 inch Carbon USA sử dụng nguyên liệu an toàn dùng trong lọc thực phẩm thường dùng lọc nước đóng chai, nước uống, để xử lý phèn, mùi clo, mùi tanh của bùn trong nước sinh hoạt, nước giếng một cách hiệu quả.

Zalo
Zalo