0898.894.668

Lõi lọc tinh 20 inch 0.2 micron Hàn Quốc Clean & Green

Lõi lọc tinh 20 inch 0.2 micron Hàn Quốc Clean & Green đa dạng cấp độ lọc  0.1, 0.2, 0.45 micron hoặc 1, 3, 5 micron phù hợp với nhiều yêu cầu của khách hàng.

Zalo
Zalo