0898.894.668

Lõi lọc vi sinh 30 inch 0.2 micron lọc cặn mịn

Lõi lọc vi sinh 30 inch 0.2 micron có cấp độ lọc nhỏ dễ dàng loại bỏ các thành phần cặn, bụi bẩn, xác sinh vật, rắn lơ lửng, cặn không tan với kích thước > 0.2 miron

Zalo
Zalo