0898.894.668

Lõi than hoạt tính CTO 10 inch khử phèn, loại bỏ clo dư cho lọc nước hồ bơi 

Zalo
Zalo