0898.894.668

Lưu lượng kế xác định tốc độ của dòng chảy đi qua đường ống

Lưu lượng kế xác định tốc độ của dòng chảy đi qua đường ống, đóng một vai trò quan trọng, không chỉ vì nó phục vụ cho mục đích kiểm kê, đo đếm, mà còn vì ứng dụng của nó trong hệ thống tự động hóa của quá trình sản xuất là cực kì quan trọng để kiểm soát quá trình.
Zalo
Zalo