0898.894.668

Loại bỏ chất bẩn trong rượu vang ở mức tinh lọc bằng lõi giấy xếp 20 inch 0.1 micron

Zalo
Zalo