0898.894.668

Lõi giấy xếp DOE 10 inch 0.2 micron lọc cặn mịn, bụi, hạt rắn lơ lửng trong dầu máy, dầu công nghiệp

Zalo
Zalo