0898.894.668

Than hoạt tính trà bắc 6-12 mesh

Than hoạt tính trà bắc 6*12 mesh là loại vật liệu không thể thiếu được đối với các ngành công nghiệp chế biến, xử lý độc hại và bảo vệ môi trường…

Zalo
Zalo