0898.894.668

Cung cấp vải NMO nylon màu trắng cấp độ lọc từ 25 micron đến 1000 micron

Zalo
Zalo